fredag 19 februari 2016

Patienter som går artrosskola ökar arbetsförmågan

Från Reumatikerförbundets hemsida...Ny statistik från det nationella kvalitetsregistret BOA visar att Sjukskrivning vid artros varierar stort mellan landstingen.
- Vi skulle gärna vilja gräva djupare för att hitta orsakerna till skillnaderna. Det skulle till exempel kunna handla om olika rutiner i vården, olika vårdflöden eller hur man implementerat vårdprogram. Men skillnaderna skulle också kunna bero på utbildning, inkomst och attityder. Kanske finns det ett större motstånd mot att söka vård i Jämtland, så att besvären är större när man väl kommer till artrosskolan, säger Carina Thorstensson, ansvarig för registret.
Läs hela artikeln här >>
PS: Och du har väl inte glömt att fysisk aktivitet och specifik träning är förstahandsval vid behandling av artros! DS.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar