torsdag 4 februari 2016

Den livsviktiga fysiska aktivitetenRedan 2008 sammanställde Reumatikerförbundet en forskningsbilaga som gick under namnet "Från forskning till rörelse" där landets ledande forskande fysioterapeuter fick i uppdrag att sammanställa forskning och evidens för fysisk aktivitet och träning för ett antal av de stora diagnosgrupperna inom reumatolog.

I slutet av 2015 reviderades och uppdaterades denna skrift som nu går under namnet "Den livsviktiga fysiska aktiviteten. Från forskning till rörelse - om träning och fysisk aktivitet för reumatiker".

Här kan du läsa om de senaste rönen gällande effekten och nyttan av fysisk aktivitet och träning generellt vid reumatisk sjukdom men även vid specifika diagnoser så som bland annat vid ledgångsreumatism (RA), inflammatorisk ryggsjukdom (spondylatrit), fibromyalgi, artros.

Jag rekommenderar alla varmt att läsa inledningen och att sedan läsa det avsnitt som rör din specifika reumatiska sjukdom.

Du kan ladda ner hela "boken" Den livsviktiga fysiska aktiviteten som Pdf här >>

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar