fredag 29 september 2017

Pod om artrosMed anledning av tidigare inlägg under veckan gällande artros vill vi påminna om tidigare pod i ämnet. Podden hittar du här på Reumatikerförbundets hemsida.

Reumatikervärldens podd om artros klicka här


tisdag 26 september 2017

Ny pod om Vasaloppsträning

Från Vasaloppets hemsida...

Bild från Vasaloppets hemsida


Nu finns en ny podcast om träning inför den nio mil långa resan från Sälen till den klassiska målportalen i Mora. I ”Vasaloppet Lagom” får du följa förstagångsåkaren Niklas Berghs resa mot sitt allra första Vasalopp. Vid sin sida har han skidcoachen Erik Wickström.


Läs mera om eller ladda ner podden här >>


måndag 25 september 2017

Om artros i P1 morgon

Från Reumatikerförbundets hemsida...Idag hade SR P1-morgon ett långt inslag om artros. Reumatikerförbundets förbundsstyrelseledamot Christina Dahlström berättade i inslaget om hur det var att leva med smärta i många år utan att ha en diagnos. En av myterna som omgärdar sjukdomen artros är att röntgen behövs för att fastställa diagnos. Röntgen behövs inte för artrosdiagnos. Men vad är artros? Det reder vi ut i detta inlägg.

Läs vidare och hör hela programmet här >>


söndag 24 september 2017

Starkt vetenskapligt stöd för klimatvård

Från Reumatikerförbundets hemsida...För rätt personer ger rehabilitering i varmt klimat bättre funktionsförmåga och livskvalitet. Det visar en ny studie som har undersökt effekten av klimatvård vid två centra i Spanien.
 ”Även de som behandlades med biologiska läkemedel blev bättre”, säger Ingiäld Hafström, som är huvudansvarig för studien. 
Många svenska landsting har begränsat möjligheterna att erhålla rehabilitering i varmt klimat, det som tidigare kallades klimatvård. Anledningarna sägs vara ekonomiska, och en tro att det inte behövs i och med de biologiska läkemedlen som funnits tillgängliga sedan början av 2000-talet.
De vetenskapliga studier som hittills funnits gjordes också innan de biologiska läkemedlen började användas.torsdag 21 september 2017

Vägen till en stark och smärtfri ryggFör mycket stillasittande kan leda till stela muskler och leder som värker. Men det finns knep att ta till. Variation och rörelse i vardagen är nyckeln, menar fysioterapeuten Rasmus Nylander.

Läs hela artikeln från Piteå-Tidningen här >>


onsdag 13 september 2017

Reumadagarna: Fysisk aktivitet - Det viktigaste man kan göra för sin hjärna

Anders Hansen hälsades välkommen av Li Alemo Munters från SveReFo och Reumatikerförbundet


Anders Hansen specialistläkare i psykiatri och tillika författare av böckerna "Hälsa på recept" och "Hjärnstark" inledde det officiella programmet av Reumadagarna i Västerås genom att föreläsa om hur fysisk aktivitet påverkan på vår hjärna.
Forskningen visar att både hjärnans kapacitet för minne samt förmåga till ökad kreativitet påverkas positivt av fysisk aktivitet och träning. Flera studier på skolbarn visar tydligt kopplingen mellan fysisk aktivitet och förbättrade resultat i matte och svenska. Anders Hansen säger - Skolgymnastik handlar inte om att bli bra på en sport utan att bli bra på matte och svenska.

Hansen visar vidare på den fysiska aktivitetens direkta effekt på att höja halterna av signalsubstanserna noradrenalin, serotonin och dopamin. Substanser som ofta behandlas vid mild till medelsvår depression. Forskningen visar att löpträning på ca 70% av maxpuls 3 ggr i veckan i 45 min ger lika bra effekt som läkemedel. Man precis som vid läkemedelsbehandling mot depression krävs uthållighet då önskad positiv effekt ofta ses först efter 5-6 veckors regelbunden träning. Idag medicineras var 9:e svensk pga depression.
Anders Hansen pekar på den enorma förändring i rörelsemönster och naturlig fysisk aktivitet under mänsklighetens sista 10 000 år. Hansen menar att om man ser denna tidsperiod av många tusen år som ett dygn på 24 timmar så har den digitaliserade tidsåldern vi nu lever i bara varat i en sekund (23:59:59). Vi har gått från ett liv i rörelse som jägare och samlare till sittande på rumpan framför plattor och skärmar. Men säger Anders Hansen, vår hjärna fungerar lika som för 10 000 år sedan. Vår kropp vill lagra och spara energi vilket hjärnan är chef och motor för. Därför har vi så svårt att naturligt gilla träning och välja mager kost. Hjärnan är fortfarande kvar i tidsåldern "jägare och samlare" och söker alla tillfällen för kaloririk föda och att spara på energin, menar Hansen.
Det glädjande budskapet är dock att all rörelse och fysisk aktivitet registreras och påverkar vår hjärna. Träning säger Anders Hansen är återgång till den livsstil vi är utvecklade för.
Reumadagarna: Dos och respons vid fysisk aktivitet- teori och verklighet

Morgonpigga fysioterapeuter inleder Reumadagarna i Västerås med att lyssna till Åsa Tornberg docent vid Institutionen för Hälsovetenskaper, Lunds Universitet.

Åsa Tornberg, fysioterapeut har sitt forskningsområde inom diabetes och forskar på hur fysisk aktivitet och träning påverkar insulinet och dess verkning. Forskningen visar att fysisk inaktivitet är den 4:e största sjukdomsrelaterade riskfaktorn.Fysisk inaktivitet ger kronisk generell inflammation (se bild ovan) vilket i sin tur påverkar det metabola systemet negativt vilket på sikt ökar risken för hjärt-kärlsjukdom samt flera andra specifika sjukdomstillstånd. Den generella inflammationen skapar i sig en låg "fitness" medan skelettmuskulaturen som genom dagens forskning ses som ett endokrint organ motverkar inflammation.

Åsa Tornberg visar på hur potent fysisk aktivitet och träning är att påverka glukosnivåer. Forskningen visar att en kombination av kondition av styrketräning gav lika stor påverkan (0.8% enheter) av gluksossänkning som läkemedel över tid.


Att träningsplanera är a och o för att få bästa möjliga effekt och Åsa Tornberg poängterar vikten av att testa vilken nivå man ligger på både gällande kondition och styrka och utifrån resultaten planera upplägg och program. Glöm inte bort att planera in återhämtning det är grunden för att kroppen skall hinna kompensera och bygga upp sig efter träning, alltså möjliggöra träningseffekt.

Intensitet och tid är det som påverkar insulinet främst. Att träna på högre intensitet tex enl HIIT är mera effektivt än att köra långa pass på lägre intensitet. För att påverka insulinkänsligehetn behöver man komma upp i över 70% av (maxpuls minus vilopuls + formel = HRR Exercise HR= 70% (201-50=151) + 50) Exercise HR=155 bpmFör att få en medicinsk effekt av fysisk aktivitet och träning krävs i högre grad individualisering av träningsplanering och träningsanpassning än vad som görs idag för att nå bästa och mesta möjliga träningseffekt.


Utifrån reumatologiskt perspektiv är forskningen inom ämnet diabetes mycket intressant då flera likheter föreligger inom påverkan av det metabolasystemet och kopplingen till hjärt-kärlsjukdom. Vidare är kunskapen om att fysisk inaktivitet i sig själv ger upphov till inflammation en aspekt att fundera vidare runt. Att träning i sig själv numera anses som inflammationsdämpande har även forskningen inom reumatologin kunnat konstatera frågan är bara hur vi på bästa sätt skall använda denna kunskap i praktiken.

Åsa Tornbergs svar är tydligt! Testa, mät, planera, individanpassa och våga träna på högre intensitet.


måndag 11 september 2017

Reumadagarna i VästeråsI övermorgon onsdagen den 13:e startar Reumadagarna i Västerås. Kongressen som samlar merparten av "reumatologi Sverige" pågår till på fredag. Reumatikerförbundets träningsblogg kommer finnas på plats och rapportera från en mängd intressanta symposier.

Vad sägs till exempel om...
Hjärnstark- hur motion och träning stärker din hjärna med Anders Hansen som talare, eller Betydelsen av mat och nutrition vid kronisk inflammatorisk sjukdom med Tommy Cederholm. 

Ta del av hela programmet här och läs mera om kongressen.

fredag 8 september 2017

Peppande app ska sporra till motion

Från Reumatikerförbundets hemsida...

Vill du få en skur av beröm när du tar en långpromenad trots slask och gråväder? I så fall kan tRAppen vara något för dig – en pepp-app, gjord av och för personer med ledgångsreumatism.

Det är fysioterapeuten Åsa Reve-näs som har lett arbetet med att ta fram den nya appen, som kallas tRAppen. Hon har nyligen lagt fram en avhandling om den vid Karolinska Institutet.
Appen går att nå via alla slags mobiltelefoner, läsplattor och datorer. Den går dock inte att ladda ned via någon appbutik, utan man får registrera sig på tRAppens hemsida, som nås via Reumatikerförbundets eller Karolinska Institutets hemsidor. Efter registrering kommer man att få ett mejl med vidare instruktioner.måndag 4 september 2017

Alex Araya höll dansworkshop för insamling till Reumatikerförbundet

Från Reumatikerförbundets hemsida.

Danar för forskningen


Här berättar Alex Araya om varför han valde den ovanliga insamlingsformen.
– Jag valde att samla in pengar via dans för att visa att reumatism också kan drabba unga, och en del av dem måste ibland avsluta sin karriär inom dansen. 
– Men den största orsaken till varför jag valde att göra detta är för att jag insåg att forskningen kring reumatism var bristande specifikt kring Systemisk Skleros, i den stunden min syster blev sjuk tog det cirka ett och ett halvt år innan hon fick rätt diagnos och hon gick bort mindre än tre månader efter hon fått diagnosen.