måndag 29 augusti 2016

Forskare och läkare eniga: Barn behöver minst en timmes fysisk aktivitet per dagBarn behöver röra på sig minst en timme om dagen.
Förbättrad kondition och muskelstyrka, starkare skelett, sänkning av höga blodfetter, ökad självkänsla och förbättrade skolprestationer är några av de positiva hälsoeffekter som ses hos barn som är fysiskt aktiva sammanlagt minst en timme per dag konstaterar en expertgrupp som utarbetat rekommendationer om fysisk aktivitet för barn.


Läs hela artikeln här >>


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar