torsdag 22 oktober 2015

Fysioterapi 2015: Träningsintensiteten är A och O


Föreläsarna oavsett  vilket medicinskt område de representerar är eniga, träningsintensiteten är a och o för att uppnå effekt av träning. Åsa Tornberg som främst forskat/forskar inom ämnet diabetes (docent Lunds Universitet) visar under sin presentation på att intensiteten (hur hårt du tränar), durationen (hur länge du håller på) och frekvensen (hur ofta du tränar) är viktiga parametrar att väga samman vid dosering av fysisk aktivitet. Tiden (durationen) och hur hårt/intensivt (intensiteten) kommer att avgöra vilken energikälla till musklerna kroppen främst kommer att använda och vilket resultat du kan förvänta dig av träningen.Åsa Tornberg betonar vikten av att verkligen testa patientens fysiska förmåga gällande kondition och styrka innan träningsstart. Hur skall man annars kunna göra enl ovan, alltså dosera träningen rätt för varje individ? Och hur skall man annars kunna stegra träningen över tid och till slut veta om träningsperioden givit önskad effekt. Så hallå alla fysioterapeuter/sjukgymnaster, dags att spotta upp sig och börja testa utgångsvärde och slutvärde! Och tjohoo alla personer med reumatisk sjukdom, detta gäller även inom reumatologin. Be din fysioterapeut/sjukgymnast om ett fystest och upprätta en hälsoplan vid nästa besök.Under nästa seminarium får vi ta del av reumatologi fysioterapeuterna/sjukgymnasterna Maria Lindqvist och Kristina Areskoug Josefssons (Mölndal och Värnamo) förbättringsprojekt som haft fokus på att medvetandegöra personer med reumatisk sjukdom på vilken intensitet de tränar med i bassängen. Maria och Kristina har genom tydlig struktur av utbildning bland både personal och patienter kunnat visa på att de som tränar i bassängen fått bättre grepp om upplevd träningsintensitet via BORG-skalan. Målet var att patienterna skulle träna sig att nå upp till den gröna nivån (nivå-14-15) men gärna ända upp till den gula nivån (nivå-15-17) på BORG-skalan och fortsättningsvis bibehålla träning på den nivån.Projektet visar att man med små medel kan nå stor framgång både i den dagliga verksamheten inom reumarehabilitering inom vården men inte minst för den enskilda personen med reumatisk sjukdom.

Så budskapet är tydligt, lär dig att våga höja intensiteten på din träning! Och följ den över tid med utvärdering och tester!

2 kommentarer:

  1. åhh-intressant läsning mentycker verkligen det är svårt.Har i åratal-ja faktiskt-försökt öka,men får alltid ont.Har haft hjälp på spenshult med duktiga fysioterapeuter-men inte.....därför undrarjag om det verkligen alltid går att höja intensiteten.

    SvaraRadera
  2. Ja jag håller med, det kan vara svårt. Men här gäller att hålla isär begreppen. Många sätter likhetstecken mellan ökad intensitet och ökad belastning. Att öka belastningen ger enl min erfarenhet oftare ökad smärta mot ökad intensitet (hastighet i träningen). Ta en funderare på om du har ökat motståndet (vikten) i övningarna eller övningarnas hastighet. Prova att gå ned i motstånd och öka hastigheten (intensiteten) och se vad som händer. /Elin sjukgymnast

    SvaraRadera