tisdag 27 oktober 2015

Fysioterapi 2015: Workshop om handträning

En av programpunkterna under Fysioterapi 2015 hade titeln : Är händerna fysioterapeutens "nya kroppsdel"? Om Handrehabilitering vid reumatisk sjukdom. Workshopen arrangerades av Fysioterapeuternas sektion för reumatologi med stöd och material från Reumatikerförbundet. Inbjuden talare var Mark Williams PhD (Center for Rehabilitation Research in Oxford).

Christina H. Opava, professor i fysioterapi vid Karolinska institutet inledde med att redogöra för bakgrunden vid reumatoid artrit (RA). Christina tog även åhörarna med i en liten paradigmresa från 70-talets reuma rehab fram till nutid.

Professor Christina H. Opava om rehab då....

....och hur vi ser på fysisk aktivitet vid RA idag

Mark Williams fortsatte sedan att redogöra för SARAH-studien som blivit publicerad i The Lancet.
Studien visar vikten av strukturerad och regelbunden styrketräning och funktionsträning med regelbunden förändring av ökat motstånd och repetitioner för personer med nedsatt handfunktion på grund av RA.

Mark Williams går igenom hållpunkterna för workshopen


Detta är handträningsprogrammet som användes i SARAH-studien

Deltagarna vid workshopen konstaterar att den stora skillnaden i Mark Williams forskning mot traditionell handrehabilitering i Sverige idag är just att utmana oss att träna händer mer strukturerat med givna motstånd och repetitionsantal, understött av uppföljning och utvädring.

Här kan du hitta hela SARAH-studiens material >>

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar