fredag 18 september 2015

Fatigue - den obeskrivliga trötthetenFatigue kallas den trötthet som inte går att beskriva och är oförklarlig. Det är en trötthet som följer med flera reumatiska sjukdomar och som upplevs som mycket besvärande. I SLE-studier som gjorts på Karolinska universitetssjukhuset anges trötthet som ett lika stort problem som smärta. Det är också svårt att skilja smärta och fatigue åt. Kommer tröttheten av smärtan, förstärks tröttheten av smärtan eller förstärks smärtan av tröttheten. Klart är att det inte går att sova bort tröttheten, att den är individuell och dessutom ändras över tid. Tröttheten blir ett stort problem både för den person som är drabbad, men är också ett anhörigproblem eftersom den påverkar det sociala livet i hög grad.

På Reumatikerförbundets hemsida finns några artiklar som handlar om trötthet, fatigue och smärta. Du finner dem om du följer den här länken. När du läst den första artikeln så fortsätt skrolla ner på sidan så finner du fler. Artiklarna hittar du här>>

Legitimerade sjuksköterskan Susanne Pettersson har skrivit sin avhandling om SLE och fatigue. Länk till populärvetenskaplig artikel om den finner du här. Du hittar den här>> 


Leg sjuksköterska Helena Lööf har nyligen skrivit sin avhandling som heter: Pain, fatigue and fear-avoidance beliefs in relation to physical activity and body awareness in persons diagnosed with rheumatoid arthritis. Avhandlingen hittar du här>>
På sidan 54 finns en svensk sammanfattning.

Caroline Feldthusen är fysioterapeut och ska inom kort disputera med sin avhandling som finns att läsa på nätet. Den heter:  Fatigue in persons with rheumatoid arthritis och det finns en svensk sammanfattning i början av boken. Sammanfattningen hittar du här>> 

Text: Yvonne Enman

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar