fredag 25 september 2015

Stipendium för rehabiliteringsresa eller träningskort!

Från Reumatikerförbundets hemsida...


Dags att söka stipendium!

Som medlem i Reumatikerförbundet har du möjlighet att söka stipendium för rehabiliteringsresa eller träningskort. 

Rehabiliteringsresa

Du som är medlem i Reumatikerförbundet sedan tre år tillbaka kan söka stipendiet till rehabiliteringsresa i egen regi. Det riktar sig till enskilda medlemmar i Reumatikerförbundet som vill göra en rehabiliteringsresa inom Sverige eller utomlands under 2016. Stipendiet är inkomstprövat.
Här hittar du regler och ansökningsblankett! 

Stipendium till träningskort 2016

Du som är medlem kan också söka bidrag för träningskort/badkort under 2016. Stipendiet är inkomstprövat och utgår med högst 1500 kr.
Här hittar du regler och ansökningsblankett!
Vid frågor kontakta:
Tidiane Diao
E-post: tidiane.diao@reumatikerforbundet.org
Tel: 08 – 505 805 27

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar