torsdag 17 september 2015

Mat – ett av livets goda


Kosten är en av de möjligheter där var och en själv har en möjlighet att påverka sitt välmående. Och kost är ett ämne som under alla tider intresserat personer med reumatisk sjukdom i bagaget. Men det är svårt att med forskning bevisa olika kosters betydelse för sjukdom och då speciellt på individnivå. Dels är det omöjligt att verkligen veta att de personer som ingår i en studie följer kostplanen fullt ut och dels är variationerna stora för hur varje person påverkas.

Idag lutar forskarna åt att medelhavskost är det bästa att rekommendera. Den är rik på omega-3-fett och innehåller mycket grönsaker och frukt. Det är inte heller lika lätt att bli undernärd eller få brister i sitt näringsintag med medelhavskost. Ganska viktigt för personer med inflammatoriska sjukdomar där malnutrition kan vara ett problem.  Kosten inkräktar inte heller på det sociala livet i lika stor utsträckning som andra kostvariationer, eftersom det är ganska enkelt välja från en meny på restaurang och för värden att ta hänsyn till i bekantskapskretsen då man bjuder till middag.

Så till de individuella förutsättningarna. Var och en måste själv avgöra vad den tycker sig må bra av. Den som tycker att den mår sämre av något födoämne måste själv bedöma om den ska äta detta eller avstå. Att leda till bevis att just den varan är skadlig kan vara väldigt svårt.

På Reumatikerförbundets hemsida har vi samlat några forskningsresultat. 

Du finner dem under den här fliken >>

Text: Yvonne Enman

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar