onsdag 16 februari 2011

Gissa målgångstid, få möjlighet att vinna plats i stegtävling

Nu går diskussionen varm bland mina kollegor om allt från vilken form jag är i till hur mycket pasta jag räknar med att ladda med i nästa vecka. För att inte tala om val av valla, sportdryck och den största frågan av alla före och snökvallite. Allt är avgörande för vilken tid loppet kommer att avklaras på J
Till förmån för Reumatikerfonden har en gissningstävling startas med målet att pricka in den målgångstid jag kommer in på. Den som gissar rätt tid alternativt kommer närmast vinner förutom äran att skänka den insamlade gåvan till Reumatikerfonden även en stegräknare och en gratis plats i Reumatikerförbundets stegtävling som arrangeras av tappa med start den 28/3. Allt till ett värde av 250 kr.
Visste du att Reumatikerförbundet 2011 bidrar med ca 18 miljoner kronor till olika forskningsprojekt och utbildning inom reumatologi.
Vårt mål är att lösa reumatismens gåta och genom forskningen jobba för att människor som lever med reumatisk sjukdom skall få ett bättre liv.
Alla gåvor små som stora gör att vi kommer ett litet steg närmare i att besegra reumatisk sjukdom.
Vill du också vara med i tävlandet om att gissa min målgångstid?
E-posta då den tid du tror jag går i mål på efter de tre milen mellan Oxberg och Mora (timme, minuter, sekunder) till elin.lofberg@reumatikerforbundet.org
Ge gärna en frivillig gåva till Reumatikerfonden här eller på  Reumatikerfondens Bankgiro 900-3195 eller Plusgiro 90 03 19-5

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar