måndag 13 november 2017

Träna dig till ett friskt liv med medicinsk träning

Foto: Elisabet Lindberg

Från SportHälsa
Begreppet medicinsk träning är fortfarande ganska nytt, men börjar sprida sig från de verksamma inom träningsbranschen ut till allmänheten. Och det är just där den medicinska träningen behövs, ute bland befolkningen där vi tydligt ser hur sjukdomar på hjärta och kärl, diabetes, övervikt, fetma, artros och stressrelaterade sjukdomar ökar. 
Fler och fler svenskar drabbas av sjukdomar som kan förebyggas, lindras och botas via träning och fysisk aktivitet, förutsatt att det är rätt träning för just den individen. Hur du ska träna skiljer sig nämligen avsevärt om du har exempelvis diabetes typ 2 jämfört med om du är sjuk i stress, och det är just det medicinsk träning handlar om - att anpassa varje aspekt av träningen och kosten utefter varje individ.
I dagsläget känner vi inte till någonting som har lika stora och många positiva effekter på hälsan som just fysisk aktivitet och träning, och med relativt enkla medel kan vi bland annat bota diabetes typ 2, radikalt minska risken att drabbas av hjärt - kärlsjukdomar, återhämta oss från stress, m.m; helt enkelt leva ett starkare, längre och friskare liv med ett ökat välbefinnande.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar