tisdag 24 maj 2016

Friluftsliv för alla? Gör din röst hörd!Från Reumatikerförbundets hemsida...

Naturvårdsverket genomför en enkätundersökning om tillgänglighet och friluftsliv i naturen. Om du vill kunna påverka så gå in och svara på enkäten.
Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt. Tillsammans med andra statliga myndigheter arbetar de bland annat för att skapa ett friluftsliv för god folkhälsa. En viktig del av arbetet med att uppnå målet är att det finns tillräckligt många naturområden som är tillgängliga för alla besökare oavsett funktionsförmåga.  
Enkätundersökningen riktar sig till personer som är 16 år eller äldre. Gå till undersökningen: https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=220171627cf0


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar