onsdag 2 oktober 2013

Träna bindväven långsiktigt!

Så är sjukgymnastdagarna igång och Reumatikerförbundet finns på plats både med representanter lokalt anknutna till Göteborg och från förbundskansliet med ordförande Anne Calsson i spetsen. Självklart finns även Reumatikerförbundets träningsblogg på plats.

Under förmiddagen höll LSR`s sektion för Reumatologi workshop med titeln "Hypermobilitet - vad bör du som sjukgymnast känna till?". Workshopen riktade sig både till de som arbetar på de reumatologiska klinikerna men också till sjukgymnaster i primärvården (vårdcentraler).

Elke Schubert (Göteborg) och Thomas Torstensson (Sundsvall) båda aktiva sjukgymnaster och forskare inom ämnet hypermobilitet (överrörlighet). Elke arbetar med barn medan Thomas har vuxna som sitt huvudområde.

Thomas beskriver att många av patienterna som kommer till honom inte allt för sällan passerat reumatologen och sedan hamnat i primärvården under diagnosen fibromyalgi. Kvinnor är i högre grad representerade än män. Man söker oftast för generell led och muskelsmärta, med inte allt för sällan även tarm/buksmärta. Vidare beskriver denna patientgrupp hög grad av kronisk trötthet och hög muskeluttröttbarhet. Många har svårt att klara att parera vardagen pga detta.

Att bedöma ett hypermobilitetstillstånd är inte enkelt slår både Elke och Thomas fast då det idag inte finns någon konsensus gällande bedömningsinstrumenten. Men man menar dock att det är bättre att sjukgymnasten använder något av de bedömningsinstrument som finns tillgängliga än inget alls tex Beighton hypermobilitets scoore.

Går det att göra någonting åt tillståndet?
Ja visst, säger Thomas Torstensson och Elke Schubert träna bindväven långsiktigt minst 6-12 veckor på lågintensiv nivå (50-80% av max), helst daglig träning i pass om minst 30 min.
Vad ska då tränas? Styrka, stabilitet, balans, koordination och kroppskännedom.

För många personer med en hypermobilitets problematik kan detta vara början till ett liv där man orkar vara delaktig igen.

Läs mera om EDS (Ehlers-Danlos syndrom) här >>

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar