fredag 4 oktober 2013

Konditionstest vid reumatisk sjukdom!

Åsa Lindkvist cyklar under Carina Malms ledningIgår höll LSR´s sektion för reumatologi workshop under rubriken "Att konditionstesta vid reumatisk sjukdom". Har du gjort något konditionstest någon gång? Om du svarar ja gissar jag att du utfört det klassiska Åstrandstestet, där man cyklar 6 min på submaximal nivå. Detta test har varit standard för konditionstest i stora delar av världen sedan 60-talet men det har tyvärr sina brister. Studier visar att kvinnor tenderas att skattas för lågt i sin kondition och män för högt och spridningen är tämligen stor vid Åstrands test. Om man skall ha ett helt tillförlitligt resultat behöver man göra ett så kallat maxtest, men för det behövs ett fyslab med div utrustning som kostar mer än skjortan, så i brist på bröd har man genom året ätit limpa och gjort det betydligt billigare submaximala Åstrandstestet.

Men nu börjar det hända saker på konditionsmätningsfronten. Föreläsarna Carina Malm, Birgitta Nordgren samt Sofia Hagel presenterade det nya Ekblom-Bark testet. Också det ett cykeltest utarbetat av doktorand Elin Ekbom-Bark (GIH och KI) med Åstrandstest som utgångsläge och grund.

Under workshopen jämfördes testen och auditoriet kunde raskt konstatera att Ekblom-Bark`s test troligen lämpar sig bättre att göra för personer med reumatisk sjukdom då detta bygger på två på varandra följande cykelperioder om 4 min vardera. Den första på en lägre standardbelastning oavsett kön/ålder/aktivitetsförmåga och den andra 4 min omgången på en individuellt anpassad motståndsbelastning.

Varför skulle detta fungera bättre för en reumatiker än Åstrands test då? Ja, ett av bekymren är att vid Åstrand cyklar man på en "högre" belastning från start och risken är då att benmusklerna/lederna säger stopp innan pulsen hängt med och börjar gå upp. Man orkar alltså muskulärt och ledmässigt inte genomföra testet. Detta tycks vara ett mindre problem vid Ekblom-Bak testet.

Varför ska man konditionstesta personer med reumatisk sjukdom för?
En stor orsak är att det kort och gott är inspirerande och motiverande att kunna följa sin egen utveckling under en träningsperiod allra helst som studier visar att personer med ledgångsreumatism (RA) och ryggreumatisk sjukdom (AS) har klart sämre kondition än normalbefolkningen i allmänhet. Tyvärr drabbas också personer med reumatisk sjukdom i högre grad av hjärt-kärlsjukdom än andra, så konditionsträningen är extra viktig för denna grupp.

Så när du träffar din sjukgymnast nästa gång så be om ett konditionstest så får du en fin sporre inför höstens träningsperiod. Eller är du sjukgymnast som läser detta...kör igång och konditionstesta!

Läs mera om Ekblom-Bark  test här >>

2 kommentarer:

  1. När jag träffat sjukgymnaster som velat göra konditionstest med/på mig har dom alltid velat göra det med cykel. Vilket inte alls funkar för mig. Cykla överhuvud taget är väldigt svårt (om inte nästintill omöjligt). Sjukgymnasterna (har mött flera med samma inställning/kunskap, både inom primärvården och på spececialist-smärtmottagning) har då ansett att det är omöjligt att göra konditionstest utan att cykla.

    Ett test som jag dock genomfört (tillsammans med en vän som då läste till hälsovägledare) var att genom att kliva upp och ner på ett "trappsteg". Den här varianten på konditiontest verkar vara helt okänd hos sjukgymnasterna jag träffat.

    SvaraRadera
  2. Hej! Det finns ett test som heter Minors submaximala gångtest som utförs på gåband. Här går testpersonen med en självvald hastighet på en förutbestämd lutning (motstånd). Precis som vid cykeltestet beräknas konditionsvärdet sedan på slutpulsen. Här är källhänvisningen till Minors gångtest Minor MA, Johnson JC. Reliability and validity of a submaximal treadmill test to estimate aerobice capacity in women with rheumatic disease. J Rheuatol 1996;23:1517-23. Sätt det i handen på nästa sjukgymnast och upplys om att man kan konditionstesta utan cykel.

    SvaraRadera