tisdag 18 april 2017

Träning som sjukdomsmodifierande behandling vid myositDet sker framsteg i forskningen för patienter med diagnosen myosit. Reumatikerförbundet ger även i år anslag till professor och överläkare Ingrid Lundberg på Karolinska Universitetssjukhuset, och Helene Alexandersson, fysioterapeut och docent, som forskar om träning som sjukdomsmodifierande behandling vid myosit.

Från Centrum för Molekylär Medicin.
Professor Ingrid Lundberg är överläkare på reumatologkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset och forskar vid Centrum för Molekylär Medicin på Karolinska Institutet om reumatisk muskelinflammation, myosit. Det var en av hennes patienter som på 80-talet fick henne att börja ifrågasätta den rådande normen att vila vid myosit. Patienten vägrade att lyda Ingrids råd och kunde påvisa förbättring av sin träning och Ingrids öppna sinne banade väg för forskningen som skrev om läroböckerna. 

Myosit är en kronisk muskelsjukdom som yttrar sig genom muskelsvaghet och minskad uthållighet. I mikroskop kan man se inflammationsceller och ofta har patienterna påverkan på lungor och leder. Den vanligaste behandlingen vid myosit är kortison, i början i väldigt höga doser och gärna i kombination med något annat immundämpande läkemedel men patienterna återfår sällan full funktion. Ingrid Lundberg har tillsammans med sin forskargrupp lagt grunden för att även fysisk aktivitet numera ordineras som grundläggande behandling.

Läs hela artikeln om träningens betydelse vid myosit här >>Inga kommentarer:

Skicka en kommentar