måndag 3 april 2017

Nya träningsprogram och vattengympautbildning från SONDSOND lanserar nu ett antal nya träningsprogram för 2017. Flera är framtagna i samarbete med Riksförbundet HjärtLung. Här hittar du bland annat program för sittgympa både med och utan redskap (boll, gummiband). Under våren tar man även fram nya vattengympaprogram, basgympa, yoga.

Du hittar de nya programmen här >>

Vidare erbjuder SOND en grundutbildning för vattengympaistruktörer i Göteborg söndagen 4 juni.
Läs mera om utbildningen här >>


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar