torsdag 22 december 2016

Lucka 22: Hälsofrämjande fysisk aktivitet och träning

BORG-skalan, skatta din ansträngningsnivå

Ta dig en stund idag och läs Reumatikerförbundets uppdaterade sida om "Hälsofrämjande fysisk aktivitet och träning". Öka din kunskap och låt dig inspireras.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar