måndag 7 december 2015

Läkartidningen: Tema FYSS

Utgåvan som PDF

Lite nu och då har Läkartidningen temanummer. Nr 47 som utkom för några veckor sedan är späckad med artiklar och forskning om fysisk aktivitet och träning. Rubriken för temanumret är "Främja fysisk aktivitet viktig för läkare"

Själva temadelen börjar på sidan 2089 med artikeln "Fysisk aktivitet en viktig medicin" snacka om att utvecklingen och tonen ändrats gällande hur potent den fysiska aktiviteten är för att direkt påverka vår hälsa.

På sidan 2111 finns en artikel inom reumatologin med rubriken "Personer med reumatoid artrit bör uppmanas till fysisk aktivitet" skriven av Nina Brodin och Emma Swärdh, båda disputerade fysioterapeuter verksamma vid Karolinska institutet i Stockholm.
Här pekar man på vikten av aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet för att öka kondition och muskelstyrka för att minska smärta och aktivitetsbegränsningar.

Läs hela Läkartidningens temanummer om FYSS här >>
OBS: Skrolla ner till sidan 2089 där börjar temanumret.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar