onsdag 25 november 2015

Workshop om levnadsvanor inom reumatologi


Reumatikerförbundets träningsblogg var en av ett 30-tal inbjudna till att delta i en wokshop om levnadsvanor inom reumatologi. Gruppen representerades av allt från reumatologer till sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och oss från Reumatikerförbundet.

Under två dagar har vi gnuggat tanken runt detta med levnadsvanor inom reumatologi. Hur ser det egentligen ut där ute i reuma vård Sverige? Har någon pratat med dig om kost, rökning/tobak, alkohol och fysisk aktivitet/träning som en helhet i din vård av din reumatiska sjukdom?

Det är just det, hur får man ihop detta till en fungerande helhet på individplanet på våra reumatologmottagningar idag? Några av wokshopens arbetsområden var "vårdkedjan", "Teamets, patientens och mottagningens insatser" Verktyg och stöd för lyckat arbete med levnadsvanor".

En av workshopens föreläsare var Ann Blomstrand som berättade "Hälsolyftet" är ett material som utvecklats i Västergötlands regionen för att arbeta med levnadsvanor inom primärvården. Ann Blomstrand poängterar vikten av att jag som patient själv bestämmer vad jag vill förändra och att sjukvården lotsar och coachar vid behov. Lyssna här på när Anne Blomstrand berättar om projektet 
>>Mycket av dessa dagars samtal landar i bilden ovan "Stages of change" förändringshjulet/motivationshjulet. Att fånga var på hjulets skala jag som patient befinner mig och stötta i den egna processen för motivation för livsstilsförändring.

Ett hjul som du direkt kan koppla till din fysiska aktivitet och träning för att ta ett exempel...typ så här. Jag vill inte träna. Jag funderar på att börja motionera. Jag har skaffat ett par nya promenadskor. Nu går jag ut på min första promenad. Varje onsdag och fredag går jag ut på en promenad med min kompis.

E-hälsa var ett annat område vi diskuterade i arbetet med livsstilsfrågor där det svenska reumatologiska kvalitetsregistret SRQ just i detta nu byggs till med en rehabmodul. Där vi bla i nära framtid kommer att på ett bättre sätt kommer att kunna regga mätvärden gällande din fysiska aktivitet och träning.


Den stora frågan är kanske -Vad är hälsa för dig? Hälsa och sjukdom kan existera samtidigt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar