tisdag 17 november 2015

Sömnen avgörande för att tackla stress

FridaEek
Frida Eek forskar om stress

Fick tips på en artikel via Vetenskap och Hälsa om stress. Det är Frida Eek som är docent inom epidemiologi och legitimerad sjukgymnast som forskat i ämnet. Så här inleds artikeln...

Att mäta stress är komplext. Frida Eek, docent i epidemiologi och legitimerad sjukgymnast, vet att långvarig stress kräver återhämtning. Och att belastning i arbetslivet inte går att hålla isär från privatlivet.

och lite längre in i texten...

För att undvika att stress ger ohälsa, är just återhämtning A och O. Sömnen är allra viktigast. Frida Eek ogillar begreppet ”positiv stress”. Stress innebär att det råder obalans – kraven är större än förmågan att hantera dessa. Då drabbas ofta sömnen och den stressade hamnar lätt i ältande och oro. Den ”positiva stressen” kan hellre kallas att vara aktiverad, resonerar Frida Eek.

Läs hela artikeln om stress här >>

2 kommentarer: