fredag 21 november 2014

Sjukgymnastik är bra för mitt sexliv!

Idag arrangerar sektionen för reumatologi inom fysioterapeuterna kurs under rubriken "Goda levnadsvanor, från forskning till klinisk vardag". Ett 60-tal sjukgymnaster / fysioterapeuter från hela landet samlas för utbildning. Reumatikerförbundet och Reumatikerförbundets träningsblogg är med som samarbetspartner för dagen.

Forskning, tråkigt och obegripligt? Nej det behöver inte vara så, bara man bryter ner det till något som går att använda en grå fredagsmorgon på sjukgymnastiken eller som privatperson för sin allmänna hälsa. Det är just med den utmaningen dagens föreläsare ställer sig vid podiet.

Kristina Areskoug Josefsson. Foto: Viktor Westin

Det är så bra för mitt sexliv! Varför en sjukgymnast forskar om sex?
Kristina Areskoug Josefsson disputerad sjukgymnast från Värnamo sjukhus är först ut som föreläsare för dagen. Kristinas forskning är banbrytande då hon är en av de första fysioterapeuterna som forskat i ämnet sexuell hälsa för personer med ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA).

36-70% av personer med RA upplever försämrad sexuell hälsa. Varför då? En stor orsak är trötthet och smärta. Många upplever också negativ kroppsuppfattning. Begränsad fysisk förmåga, nedstämdhet, mediciner, dålig ekonomi och morgonstelhet är också tydliga orsaker.

Finns det någon koppling mellan sex och fysisk aktivitet? Yes, forskningen visar att fysisk inaktivitet minskar sexuell lust medan ökad fysisk aktivitet ökar sexlusten. Sexlust är precis som kondition en färskvara som behöver användas och underhållas för att fungera optimalt. Här har sjukvården en oerhört viktig uppgift att lyfta ämnet. Tyvärr visar Kristinas forskning att stora brister finns här, ingen av studiepersonerna hade blivit till frågade om sin sexuella hälsa via vården. Här behöver sjukvården aktivt arbeta med strategier för att underlätta samtalet om sexuell hälsa.

Kristina avslutar, kom ihåg fysisk aktivitet främjar sex.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar