onsdag 18 juni 2014

Tema artros i LäkartidningenI nummer 21 av Läkartidningen var temat artros. Glädjande nog finns nu forskning som visar att hjälp till individuellt anpassad träning och viktkontroll har minst lika bra effekt som de läkemedel som står till buds vid artros idag. Gå in på taggen artros i bloggens högerspalt så får du upp många tips och råd på hur du kan träna och förebygga artros.

Länk till Pdf för temanumret  om artros hittar du här >>

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar