måndag 13 maj 2013

Artros i Dalarna

Satt och läste lokaltidningen i veckan när jag var upp till dalom och hälsade på släkten när ögonen fastnade på en bild av ett knä som undersöks. Började läsa insändaren med rubriken "Tidsbrist hotar hälsan". Det visar sig att artikeln handlar om artros och vikten av att använda ett kvalitetsregister för att kunna följa och förbättra behandlingen av sjukdomen.

Saxat ur artikeln:
I Dalarna förväntas cirka 9 700 personer söka vård för artros under de kommande fem åren. Sjuk­domar som drabbar rörelse­organen, det vill säga lederna, musklerna och skelettet, blir allt vanligare.
Den vanligaste av dessa är artros. Det är ofta smärtsamt för den som drabbas och ställer stora krav på vården med ökade samhällskostnader som följd.
Lösningen är dock inte passiva sjukskrivningar, utan omedelbar rehabilitering och friskvård ledd av sjukgymnaster med särskild kompetens.


Om personer med artros och andra liknande sjukdomar utbildas i träning och viktminskning kan det öka deras livskvalitet samtidigt som sjukvården kan spara pengar.

Hälsovinsterna av fysisk aktivitet är dessutom minst lika stora för äldre som för yngre.
Vi vet att rehabilitering och friskvård ger goda resultat, men metoderna för detta måste hela tiden utvecklas för att bli bättre. För att detta ska kunna ske måste vården rapportera in uppgifter om exempelvis vilka resultat de uppnår, patienternas upplevda hälsa och deras fysiska aktivitetsnivå till de nationella kvalitetsregistren. På så sätt kan de nuvarande metoderna utvärderas och förbättras.

Kortsiktigt kan det kanske vara tidsbesparande att inte rapportera in resultat. På sikt är dock den tid som läggs i Dalarna på att rapportera resultat en förhållandevis billig investering.
Förebyggande arbete är kostnadseffektivt. Det ger både bättre och mer träff­säker vård för drabbade personer i Dalarna och stora vinster för samhället.


Carina Thorstensson
Sjukgymnast, medicine doktor och
registeransvarig för BOA-registret
Leif DahlbergÖverläkare, professor ortopedkliniken vid Skånes universitetssjukhus och registeransvarig för BOA-registret
Stefan Jutterdal Ordförande, Legitimerade Sjukgymnasters riksförbund


Så kom igen dalafolk (och alla andra) och begär att ni får komma till en sjukgymnast som använder sig av BOA-registret så att ni får komma igång med rätt träning och få rätt kunskap hur du skall hantera/motverka din artros. Ställ frågan till din läkare!

Läs hela artikeln här >>

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar