onsdag 5 oktober 2011

Sjukgymnastikens vardag och framtid

Sara Stråt
Jag fick tillfälle att ställa några frågor till Sara Stråt chefsjukgymnast inom ortopedi och reumatologi på Danderyds sjukhus. Sara artbetar inte bara som chef utan tillbringar halva sin tid med helt vanligt patientarbete inom reumatologi där hon har specialistkompetens i ämnet.

Elin: Vad tycker du är det roligaste med att arbeta som sjukgymnast inom reumatologi?
Sara: Det är en väldigt positiv patientgrupp att jobba med som ger mycket tillbaka till mig. Jag får hela tiden jobba framåt mot ett mål för patientens bästa. Eftersom träning är en stor och viktig del av behandlingen vid reumatisk sjukdom har jag som sjukgymnast en betydelsefull kunskap att förmedla. De personer som upplevt en vinst av träning är ofta mycket motiverade och envisa i sin träning. I de fall där inte träningsmotivation finns är det en utmaning för mej att peppa och coacha till träning på en nivå som känns meningsfull och som kan bli kontinuerlig.


Elin: Och vad är det svåraste?
Sara: När smärtan tar överhand och varken träning eller läkemedel hjälper.


Elin: Vilken är den största förändringen inom reumaologisk sjukgymnastik de 5-10 åren?
Sara: I och med att många blir så mycket bättre av de biologiska läkemedel klarar en del att träna inom friskvård i stället för inom sjukvård. Vi som sjukgymnaster får en mer informativ uppgift i många fall. Eftersom man har sett att reumatiker, trots minskade inflammatoriska värden och mindre antal svullna leder faktiskt får en nedsatt funktion, är det viktigt att ge kunskap om att träning fortfarande behövs. Vi lägger kanske upp träningsperioder på ett annat sätt, följer upp träningsprogram med längre tidsintervall eller coaching per telefon. För andra är det svårare att träna på egen hand, antingen pga brist på motivation eller pga utebliven effekt av läkemedel. Därför behövs träningen hos sjukgymnast för denna grupp som även kan behöva hjälp med smärtlindrande behandling som tex akupunktur.


Elin: Vad tror du om framtiden, hur ser trenden ut för den reumatologiska sjukgymnastiken?
Sara: Jag tror att dagens trend med träning inom friskvård fortsätter att utvecklas. Redan idag finns föreningar som har anpassad träning efter olika form av funktionsnedsättning men jag tror också att mer kunskap behövs. Att som reumatiker ha en sjukgymnast att vända sig till och rådgöra med vid tex skov eller när träningen inte fungerar riktigt tror jag dock är viktigt även i framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar