måndag 17 oktober 2016

Teamrehabilitering i varmt klimat förbättrar hälsanFrån Reumatikerförbundets hemsida....

Nyutkommen rapport visar att fyra veckors heltäckande teamrehabilitering i varmt klimat har positiv effekt på patienter med inflammatoriska led- och ryggsjukdomar.

Ta del av hela rapporten här >>
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar