onsdag 2 april 2014

Reumatologidagarna Örebro
Som vanligt den här tiden på året håller Svensk reumatologisk förening sin vårkonferens. Extra roligt är att man i år har ett gediget parallellt program för oss som inte är reumatologer. Här är ett stort antal sjuksköterskor, arbetsterapeuter, kuratorer och sjukgymnaster samlade. Säkert finns även en och annan dietist med i samlingen. Först ut som talare är professor i fysioterapi Christina Opava från KI i Stockholm. På agendan står nu "Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar" som antogs av Socialstyrelsen 2012. Christina Opava pratar om vad vi som vårdgivare inom reumatologin skall prioritera av behandlingsåtgärder utifrån dessa riktlinjer som bygger på summan av reumatologiska studier. Många områden är tämligen outforskade inom icke farmakologisk (behandling som ej är läkemedel) behandling vid reumatoid artrit (RA).

 


Christina poängterar vikten av att arbeta med att långvarigt påverka levnadsvanorna hos personer med reumatisk sjukdom bla genom coaching av fysisk aktivitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar