onsdag 16 april 2014

Mental träning med mindfulnessDet sitter i huvudet!
Och visst är det så, tror du på att du skall ta dig upp för världens högsta berg så är sannolikheten större att du lyckas. Det sitter i huvudet! Därför måste också huvudet och den mentala aspekten få sin träning. Inte minst i vårt samhälle där vi ständigt utsätts för "brus" i allt från ljud till informationsflöde. Alltid påkopplad aldrig avkopplad.

Om du inte redan hittat till 1177 vårdguiden så vill Reumatikerförbundets träningsblogg slå ett slag för sidan. Här finns mkt matnyttigt att hämta inte bara när man fått halsont eller stukat foten också för själen.

Så här inleder man sidan om mindfulness...
Det finns ingen exakt översättning av det engelska ordet mindfulness, men det brukar ofta översättas till medveten närvaro. Att vara medvetet närvarande är ett förhållningssätt som handlar om att leva i större medvetenhet om sig själv och det som finns i just denna stund, i nuet. När man gör det uppfattar man saker och ting mer som de är och förmågan att fatta kloka beslut, göra nya val och ta nya steg i livet ökar. Det blir också möjligt att hitta ett tillstånd av djup och rofylld kontakt med sig själv.

Så ta hjälp av 1177`s eminenta ljudfiler och intervallträna själen i att vara i nuet!

1177 Vårdguiden-Mindfulness och ljudfiler hittar du här >>

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar