måndag 16 september 2013

Artrosskola en rättighet eller...?

I förra veckan uppmärksammades ämnet artrosskolor i bla Svenska Dagbladet.

Svenska Dagbladets kartläggning visar att artrospatienterna är lite av en bortglömd grupp. Enligt BOA registret (bättre omhändertagande vid artros) är det idag endast Jämtland som kan erbjuda artrosskolor till alla. 
  
– Alla som behöver det ska naturligtvis erbjudas en artrosskola. Det ska inte spela någon roll var man råkar bo, säger Anne Carlsson ordförande Reumatikerförbundet.
Och hon fortsätter:

 – Kartläggningen visar hur viktigt det är med patientskolor som en del i behandlingen. Vi vill att sjukvården ska införa fler patientskolor. Därför att vi vet att det ger stor effekt och bidrar till att människor kan leva ett bättre liv.

Men det är alltjämt stora regionala skillnader;  
Det ser bäst ut i Jämtland där alla som vill får gå en sådan. Och sämst ser det ut i Västernorrland där bara fyra procent erbjuds en artrosskola. I Stockholm erbjuds bara drygt var tionde patient artrosskola. Stockholm satsar också mer på läkemedel och operationer än övriga landet. 85 % av patienterna behöver inte opereras utan har större nytta av en artrosskola, skriver tidningen också.
Reumatikerförbundet som har varit med och tagit fram artroskolorna välkomnar naturligtvis Svenska Dagbladets stora granskning om detta. Granskning är bra men det behövs också verkstad.

– Vi behöver fler sjukgymnaster, fortsätter hon.  Därför idag finns ingen behandling som botar artros, utan det bästa behandlingen är faktiskt träning och där har sjukgymnasterna en viktig roll att fylla. 
Ett bra exempel på hur landstingen organiserar vården av artrospatienter finns dock i Värmland. Där måste man först gå en artrosskola innan man får en remiss till ortopeden för eventuell operation. Där hoppas Reumatikerförbundet att fler landsting kan ta efter det goda exemplet!

Det är inte bara artrosskolor som Reumatikerförbundet varit med och tagit fram. Vi arbetar också med smärtskolor för de med långvarig smärta i samarbete med Primärvården.  

Läs hela artikeln från Svenska Dagbladet här >>
Inslag om artrosskolor på SvT mittnytt  hittar du här >>


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar