måndag 13 februari 2012

SMART målsättning

Som en del av Reumatikerförbundets material för temaåret "Kunskap som lindrar" finns en liten broschyr som heter "Kom igång tips, träning och fysisk aktivitet". I denna lilla fiffiga skrift står bla att läsa om SMART-modellen som en bra metod för att sätta delmål och mål för fysisk aktivitet och träning.

Har skrivit om den tidigare, kommer du ihåg? Annars kommer en repetition om SMART här...
S – specifik (Vad ska du träna?)
M – mätbar (Hur mycket ska du träna?)
A – accepterad (Är ditt träningsupplägg accepterat av din omgivning? Träning tar tid!)
R – realistiskt (Är nivån realistisk för dig?)
T – tidsbestämd (När ska detta (del) mål vara nått?)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar