onsdag 3 juni 2015

Film: Artros - Vad är det?Publicerades den 1 juni 2015
Artros är den vanligaste formen av reumatisk ledsjukdom i Sverige och drabbar var fjärde svensk över 45 år. Unga kan också drabbas. Det bästa sättet att skydda sig från artros är skaffa sig kunskap om sjukdomen. Därför har Reumatikerförbundet producerat denna film som gärna får användas i undervisningssammanhang och riktar sig till den breda allmänheten. Som medlem i Reumatikerförbundet får du möjlighet att informera dig ännu mer om sjukdomen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar