torsdag 13 februari 2014

Smärtskolan Kunskap för livetHar under två dagar förmånen att sitta vid skolbänken och gå Reumatikerförbundets kurs "Smärtskola Kunskap för livet - Långvarig smärta eller fibromyalgi". Kursen vänder sig främst till personal inom primärvården (sjukgymnaster och arbetsterapeuter) som ju i hög grad möter människor med långvarig smärta. Du som har långvarig smärta och sökt hjälp i sjukvården vet att det ofta är en tämligen krokig väg till adekvat hjälp, ofta blir man bollad runt mellan olika instanser och får sällan en diagnos. Och hur kul är det att gå med "tandvärk" i hela kroppen månad ut och månad in utan att få någon hjälp? Inget vidare!

Syftet med denna kurs är att om möjligt råda bot på detta. Kursen kommer att mynna ut i att vi som är här idag skall kunna bedriva "Smärtskolor" ute på våra arbetsplatser precis som många vårdcentraler idag erbjuder artrosskolor. Med hjälp av rehabilitering i grupp där fysisk träning är en del vet vi att många kan få må bättre i sin långvariga smärta.

Nu skall jag spetsa öronen och hänga med!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar