fredag 14 februari 2014

Ralph snackar smärta

Ralph Nisell
Dag två av Reumatikerförbundets kurs "Smärtskola Kunskap för livet". Dagens första föreläsare är reumatolog Ralph Nisell från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet. Ralph har valt ett lite annorlunda spår som reumatolog och fördjupat sig och forskar inom ämnet smärta. Idag får vi lära oss om smärtans fysiologi och precis som Måna Barsch igår berättade om hur hennes vardag präglas av "Fibro fog" beskriver Ralph Nisell hur trötthet och sömnstörning är ett kardinalsymtom vid Fibromyalgi jämte smärtan.
Något kokboksrecept på behandling finns inte då symtombilden är mycket komplex. Helt klart är dock att för att få bästa möjliga resultat bör behandling mot långvarig smärta riktas både mot fysisk, psykisk som sociala aspekter. Ett ledord är tid. Att "vården" har tid för omhändertagande i denna mycket långdragna process mot förbättrad hälsa. Att den som lever med långvarig smärta är införstådd med att behandlingen kommer att ta tid. Att tex träning behöver läggas upp strukturerad över lång tid med hög grad av coaching och återkommande stöd.

Läs mera om långvarig smärta och Fibromyalgi här >>

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar