tisdag 7 februari 2017

Försäkringskassan fick bakläxa av kammarrättenPå tidningen Fysioterapi ´s hemsida (Fysioterapeuternas medlemstidning) kan man läsa om en kvinna som blev ordinerad fysisk aktivitet på recept (FaR) för att bland annat behandla sin trötthet och koncentrationssvårigheter. Försäkringskassan menade att kvinnan var "för frisk" för att kunna motionera utifrån angiven träningsdos och krävde kvinnan på återbetalning av pengar.

Så här skriver man i artikelns inledning på Fysioterapi...
Den sjukskrivna kvinnan fick träning på recept. Men när hon deltog i olika motionslopp krävde Försäkringskassan tillbaka sjukpenningen, med motiveringen att hon var för frisk. Både förvaltnings- och kammarrätten är dock av en annan åsikt.


Läs hela artikeln här >>


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar