tisdag 14 april 2015

Grodandning vid ankyloserande spondylit (AS)

Nina Brodin
I senaste numret av Reumatikervärlden (Reumatikerförbundets medlemstidning) fanns en artikel som hette "Andas som en groda kan hjälpa vid AS (ankyloserande spondylit)". Grodandning som metod har främst använts i vården av personer med neuro muskulär skada så som tex postpolio. Men  även av fridykare för att "packa" maximalt med luft i lungorna.Träningsbloggen fick en pratstund med Nina Brodin, en av "grodandningsstudiens" forskare.

Nina, vilka har gjort studien?
Peter Lindholm, läkare, Docent, Claudia Lennartsson, specialistsjukgymnast inom reumatoligi, MSc, Malin NYgren-Bonnier, leg sjukgymnast, Med Dr. och så jag Nina Brodin, leg fysioterapeut Med Dr.

Vad är studiens originaltitel?
Effects of Glossopharyngeal Insufflation in Ankylosing Spondylitis - A pilot study

 Hur många personer deltog i studien?
 Tio påbörjade interventionen men fyra föll bort under studiens gång.

Kort, vad är grodandning?
En andningsteknik där du använder tung- och svalgmusklerna för att pressa ner luft i lungorna, utöver den mängd du får ner i ett djupt andetag.

Hur gick studien till?
Patienterna bedömdes först av sjukgymnast och man mätte dels sjukdomsparametrar och dels lungfunktion i en sk spirometer. Därefter lärdes tekniken i GI ut både via videofilm och praktiskt. När patienterna bedömdes ha lärt sig startade den 12 veckor långa interventionen. En nedpressning av luft kallas för en "gulp" och man gör så många "gulps" man kan i följd och detta utgör en repetition. Patienterna utförde 10 repetitioner 3-4 gånger/vecka under 12 veckor.

Kan vem som helst träna grodandning?
Nej, du måste vara lungfrisk.

Har alla nytta av grodandning?
Ja, om man lär sig att utföra det korrekt och når ökad lungfunktion. Däremot är det inte säkert att denna effekt är något som alla märker av.

Hur mycket måste man träna för att kunna förvänta sig effekt?
Enligt tidigare studier ska den mängd som vi använde i studien vara tillräcklig.

Vilken träningseffekt är man ute efter?
I detta fall för personer med ankyloserande spondylit (AS), bröstkorgsrörlighet utöver lungfunktion som alltid är aktuell.

Används grodandning som behandlingsteknik inom vården idag för personer med AS?
Inte så utbrett. Mest vid lungkliniker, en del av ryggmärgsskadade och vid postpolio.

Kommer ni forska vidare om grodandning?
Inte vår konstellation eller inom denna
patientgrupp i nuläget, men Peter Lindholm och Malin Nygren- Bonnier forskar vidare
om detta.

Se filmen som studiedeltagarna tränade efter här >>

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar