fredag 23 januari 2015

Sitter du stilla för mycket? Testa dig själv här!I de nationella riktlinjerna gällande sjukdomsförebyggande metoder som Socialstyrelsen la fram 2011 gäller följande för fysisk aktvitet, -Att alla vuxna rekommenderas vara fysisk aktiva minst 150 min i veckan på vardagsmotionsnivå, alternativt minst 75 min i veckan på intensiv träningsnivå.

Gör ett enkelt test här via Socialstyrelsens indikatorfrågor om fysisk aktivitet och den nyutvecklade frågan från GIH om stillasittande.

Socialstyrelsens indikatorfrågor om fysisk aktivitetsnivå
Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning som får dig att bli andfådd, till exempel löpning, motionsgymnastik eller bollsport?
 • 0 minuter/Ingen tid
 • Mindre än 30 minuter
 • 30–60 minuter (0,5–1 timme)
 • 60–90 minuter (1–1,5 timmar)
 • 90–120 minuter (1,5–2 timmar)
 • Mer än 120 minuter (2 timmar)
Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt vardagsmotion, till exempel promenader, cykling eller trädgårdsarbete? Räkna samman all tid (minst 10 minuter åt gången).
 • 0 minuter/Ingen tid
 • Mindre än 30 minuter
 • 30–60 minuter (0,5–1 timmar)
 • 60–90 minuter (1–1,5 timmar)
 • 90–150 minuter (1,5–2,5 timmar)
 • 150–300 minuter (2,5–5 timmar)
 • Mer än 300 minuter (5 timmar)

Fråga om stillasittande nyutvecklad av Forskargruppen för fysisk aktivitet och hälsa, GIH

Hur mycket sitter du under ett normalt dygn om man räknar bort sömn?
 • Så gott som hela dagen
 • 13-15 timmar
 • 10-12 timmar
 • 7-9 timmar
 • 4-6 timmar
 • 1-3 timmar
 • Aldrig

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar