onsdag 27 december 2017

Kost påverkade behandlingsresultat vid reumatoid artrit och SLE

Från Läkartidningen...

Avhandling. Reumatoid artrit (RA) och systemisk lupus erythematosus (SLE) är kroniska autoimmuna inflammationssjukdomar. Orsakerna till dessa sjukdomar är okända, men mycket tyder på att en kombination av genetik och miljö bidrar till etiologin. Flera studier har rapporterat kostens betydelse för patienter med RA och SLE. Dock har många av dessa studier främst undersökt den direkta inverkan av kosten på sjukdomen i sig, men i mindre utsträckning tagit hänsyn till antireumatiska behandlingar. Majoriteten av patienter med RA och SLE är beroende av ett flertal behandlingar, och därför är det av stor vikt att även beakta dessa vid undersökning av kostens innebörd hos dessa patienter.

I en nyligen framlagd avhandling studeras sambandet mellan kost och behandlingsresultat hos patienter med RA och SLE

Läs hela artikeln här >>


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar