onsdag 13 september 2017

Reumadagarna: Fysisk aktivitet - Det viktigaste man kan göra för sin hjärna

Anders Hansen hälsades välkommen av Li Alemo Munters från SveReFo och Reumatikerförbundet


Anders Hansen specialistläkare i psykiatri och tillika författare av böckerna "Hälsa på recept" och "Hjärnstark" inledde det officiella programmet av Reumadagarna i Västerås genom att föreläsa om hur fysisk aktivitet påverkan på vår hjärna.
Forskningen visar att både hjärnans kapacitet för minne samt förmåga till ökad kreativitet påverkas positivt av fysisk aktivitet och träning. Flera studier på skolbarn visar tydligt kopplingen mellan fysisk aktivitet och förbättrade resultat i matte och svenska. Anders Hansen säger - Skolgymnastik handlar inte om att bli bra på en sport utan att bli bra på matte och svenska.

Hansen visar vidare på den fysiska aktivitetens direkta effekt på att höja halterna av signalsubstanserna noradrenalin, serotonin och dopamin. Substanser som ofta behandlas vid mild till medelsvår depression. Forskningen visar att löpträning på ca 70% av maxpuls 3 ggr i veckan i 45 min ger lika bra effekt som läkemedel. Man precis som vid läkemedelsbehandling mot depression krävs uthållighet då önskad positiv effekt ofta ses först efter 5-6 veckors regelbunden träning. Idag medicineras var 9:e svensk pga depression.
Anders Hansen pekar på den enorma förändring i rörelsemönster och naturlig fysisk aktivitet under mänsklighetens sista 10 000 år. Hansen menar att om man ser denna tidsperiod av många tusen år som ett dygn på 24 timmar så har den digitaliserade tidsåldern vi nu lever i bara varat i en sekund (23:59:59). Vi har gått från ett liv i rörelse som jägare och samlare till sittande på rumpan framför plattor och skärmar. Men säger Anders Hansen, vår hjärna fungerar lika som för 10 000 år sedan. Vår kropp vill lagra och spara energi vilket hjärnan är chef och motor för. Därför har vi så svårt att naturligt gilla träning och välja mager kost. Hjärnan är fortfarande kvar i tidsåldern "jägare och samlare" och söker alla tillfällen för kaloririk föda och att spara på energin, menar Hansen.
Det glädjande budskapet är dock att all rörelse och fysisk aktivitet registreras och påverkar vår hjärna. Träning säger Anders Hansen är återgång till den livsstil vi är utvecklade för.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar